Hoogbegaafd

Er is een groep mensen in de samenleving, die hoogbegaafd, hooggevoelig, beelddenkend, dyslexie en denkend in geuren, kleren en sferen is. Het zijn hoedanigheden die grote creativiteit en een groot associatief vermogen in zich hebben. Eigenschappen die onontbeerlijk zijn voor
innovatie, zowel technisch als sociaal.


Door deze hoedanigheden heeft deze groep een vorm van communicatie die veelal onvoldoende aansluit bij de groep van mensen die meer functioneel en materieel is ingesteld. Men wordt vaak niet begrepen en men voelt zich vaak ook niet begrepen, wat tot frustratie en terugtrekkend gedrag kan leiden. In het gunstigste geval worden deze personen als bijzonder bestempeld, maar in het ongunstigste geval als abnormaal en afwijkend.


Deze groep kan echter veel complexe vraagstukken in organisaties en de samenleving oplossen. Voorts kunnen ze een wezenlijk bijdrage leveren aan de innovatie die op dit moment zo noodzakelijk is omdat onze samenleving op dit moment op slot zit. Naast technische innovatie moet er natuurlijk ook gedacht worden aan sociale innovatie.


In de maatschappij is er een schreeuw om werknemers. Hoewel er een krappe arbeidsmarkt is ontstaan, is het voor de genoemde groep mensen nog steeds moeilijk om een baan te vinden. Deze personen willen graag een plek op de arbeidsmarkt waar ze goed kunnen functioneren zodat ze zich niet in alle bochten moeten wringen om staande te blijven. Dit kost namelijk veel energie wat niet vol te houden is en waardoor ze sneller in de ziektewet komen. Voor hen weer een reden om te denken dat zij niet geschikt zijn voor de arbeidsmarkt. De mensen uit de doelgroep zijn natuurlijk individueel verschillend maar hebben ook overeenkomsten.
Het zijn personen die hun plek nog niet hebben gevonden in onze maatschappij en de arbeidsmarkt.Ze hebben kwaliteiten die ze maar heel weinig of helemaal niet gebruiken of zich er niet bewust van zijn. Ze zijn te vinden bij uitkeringinstanties of in bijvoorbeeld schoonmaakwerk en lopende-bandwerk.

 

Exploratie creativiteit
Om de aansluiting van deze groep met organisaties en de samenleving beter te maken zou een pool van deze mensen, zowel fysiek als virtueel, een oplossing kunnen bieden. Om aan het vraagstuk van aansluiting iets te doen, is een interface nodig die de kwaliteiten en talenten van deze mensen concreet, resultaatgericht, feitelijk, zakelijk en commercieel kan maken. De functioneel en materieel ingestelde groep kan dan veel beter begrijpen wat het aanbod van de creativelingen voor hen als voordeel op zou kunnen leveren. Deze interface zou er in een parallel proces ook voor moeten zorgen dat door coaching en intervisie de creativelingen zelf ook concreter in hun communicatie worden.

SpatialThinking Consulting
SpatialThinking Consulting wil als interface gaan functioneren, omdat de begeleide personen veel vertrouwen hebben in de benadering van SpatialThinking Consulting. De benadering van SpatailThinking Consulting is gericht op de persoonlijke ontwikkeling en gaat er vanuit dat de mensen meer kunnen dan ze zelf weten.
De mensen die bij SpatialThinking Consulting worden begeleid:

  • krijgen een andere benadering dan bij andere re-integratiebureaus zoals:
  • er wordt extra tijd uitgetrokken voor de cliënt.
  • de cliënt krijgt de ruimte om te groeien en sterker te worden.
  • nadat men werk heeft gevonden worden ze zo lang als nodig nog begeleid.

Dit zijn enkele punten die iedereen nodig heeft en die door SpatialThinking Consulting ook daadwerkelijk wordt gepraktisserd. Er moet meer zijn dan alleen een klik tussen twee personen. De coach heeft vaardigheid om de onderliggende boodschap te erkennen en op een juist wijze te interpreteren. Dit gebeurt vaak ook op non-verbaal niveau, dus als coach kun je met je cliënt ook non-verbaal communiceren. Het zijn maar beperkt aantal mensen die dit kunnen toepassen in de maatschappij.


SpatialThinking Consulting heeft verschillende cliënten, bestaande uit bovengenoemde doelgroep die zeer moeilijk een baan kunnen vinden. Daarbuiten zijn er nog velen bekend die aan de kenmerken van deze groep voldoen. Uit nader onderzoek is gebleken dat deze mensen talenten hebben die maar half of nog helemaal niet zijn ontwikkeld. Hierdoor voelen zij zich onvolledig en niet begrepen door de maatschappij. Ze hebben het idee dat ze half functioneren en vaak op een gebied dat niet bij hen past. Dit loopt dus spaak.


De vraagstelling luidt daarom:
Hoe kunnen werkgevers en deze mensen met hun verborgen talenten bij elkaar komen.